>

Astro..

 • ।। भगवान दत्तात्रेय ।।

  मालाकमंडलुरधः करपद्मयुग्मे, मध्यस्थ पाणियुगुले डमरूत्रिशूले यस्यस्त उर्ध्वकरयोः शुभशंखचक्रे वंदे तमत्रिवरदं भुजषटकयुक्तम

  download Site Apps
 • ।। ॐ नमॊ साईनाथा ।।

  अनंत कोटी ब्रम्हांड नायक राजाधिराज योगीराज परं ब्रम्हं श्री सच्चिदानंद सदगुरू श्री साईनाथ महाराज की जय

 • ।।श्री स्वामी समर्थ।।

  अनंत कोटी ब्रम्हांड नायक राजाधिराज योगीराज भक्त वक्स्तल भक्ताभिमानी श्रीपाद श्रीवल्लभ पूर्ण दत्तावतार यतिवर्य दिगंबर सप्तशक्ती सप्तर्षी श्री स्वामी समर्थ महाराज कि जय

September 2012
Important Program